Revo Uninstaller 1.85

Revo Uninstaller 1.85

VS Revo Group – 7,1MB – Freeware – Windows
ra khỏi 506 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Revo Uninstaller sẽ giúp bạn gỡ bỏ cài đặt và loại bỏ không mong muốn chương trình được cài đặt trên máy tính của bạn ngay cả khi bạn có vấn đề gỡ bỏ cài đặt và không thể gỡ bỏ chúng từ "Cửa sổ thêm hoặc loại bỏ chương trình" tiểu dụng Pa-nen điều khiển.

Revo Uninstaller là một nhiều lựa chọn nhanh hơn và mạnh hơn để "Windows thêm hoặc loại bỏ chương trình" applet!

Với thuật toán tiên tiến và nhanh chóng, Revo Uninstaller phân tích một ứng dụng dữ liệu trước khi gỡ bỏ cài đặt và quét sau khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng. Sau khi chương trình thường xuyên uninstaller chạy, bạn có thể xoá các tệp không cần thiết bổ sung, thư mục và khóa registry thường còn sót lại trên máy tính của bạn. Ngay cả khi bạn có một cài đặt bị hỏng, Revo Uninstaller quét cho một ứng dụng dữ liệu trên ổ đĩa cứng của bạn và trong registry của Windows và hiển thị tất cả tìm thấy tập tin, thư mục và khóa registry để bạn có thể xóa chúng.

Với duy nhất "Hunter chế độ của nó", Revo Uninstaller cung cấp cho bạn một số phương pháp tiếp cận đơn giản, dễ sử dụng, nhưng hiệu quả và mạnh mẽ để quản lý (gỡ bỏ cài đặt, dừng, xóa bỏ, vô hiệu hóa từ tự động bắt đầu) và để có được thông tin về chương trình đã cài đặt và/hoặc chạy của bạn.

Tổng quan

Revo Uninstaller là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi VS Revo Group.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.341 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Revo Uninstaller là 5.0.5, phát hành vào ngày 25/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Revo Uninstaller đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,1MB.

Người sử dụng của Revo Uninstaller đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Revo Uninstaller!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 5.341 UpdateStar có Revo Uninstaller cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại